ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    6°C / 2°C
środa 19.02.2020 r.
Imieniny: Bettiny, Konrada i Mirosława

Inwestycje realizowane w Gminie Bukowiec ze środków Unii Europejskiej

Loga

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”

2. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego”

3. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne proekologiczne”

 

Loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. „Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec”

2. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C”

3. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec.”