ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • umiarkowane opady deszczu
    Dzisiaj:
    8°C / 6°C
środa 13.11.2019 r.
Imieniny: Arkadii, Krystyna i Stanisławy

Inwestycje realizowane w Gminie Bukowiec ze środków Unii Europejskiej

Loga

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”

2. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego”

3. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne proekologiczne”

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. „Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Gawroniec”

2. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C”

3. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec.”