ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    10°C / 6°C
wtorek 27.02.2024 r.
Imieniny: Gagrieli, Liwii i Leonarda

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec

Loga.jpg

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”

Przedmiotem Projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja trzech budynków (Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie)  użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec.

Głównym celem Projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach inwestycji zaplanowano do wykonania:
- W budynku urzędu gminy w Bukowcu: ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawietrzaków w pozostałych oknach, gruntowną modernizację instalacji c.o. i c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na system pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.
- W budynku gimnazjum w Korytowie: ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nawietrzaków w pozostałych oknach.
- W budynku szkoły w Różannie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ścianami fundamentowymi.

Ponadto w każdym budynku realizowane będą prace towarzyszące, które są zazwyczaj niezbędnym uzupełnieniem prac termomodernizacyjnych, związane z odtworzeniem elementów budynku, które podlegają demontażowi lub rozbiórce na potrzebę wykonania izolacji cieplnej ścian, czy dachów budynków: wykonanie i malowanie elewacji budynków, obróbka ścian/parapetów przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ponowne wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz rynien, odtworzenie opaski utwardzenia wokół budynków.

Efektem realizacji projektu będzie: ograniczenie strat energii pierwotnej na poziomie 1.172.139 kWh/rocznie oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 160,29 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu:
3 456 919,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 913 354,69 zł

Obrazki galerii: 

Obrazki galerii: