ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • intensywne opady deszczu
    Dzisiaj:
    22°C / 14°C
sobota 22.06.2024 r.
Imieniny: Pauliny, Sabiny i Tomasza

Przebudowa drogi gminnej w Różannie

Loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C” mająca na celu: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do instytucji i obiektów użyteczności publicznej, w tym do miejsca kultu religijnego (kapliczki Matki Boskiej), szkoły podstawowej, sklepu i świetlicy wiejskiej w Różannie, poprzez zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową, odcinka drogi gminnej nr 030918C w miejscowości Różanna” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie dotyczy przebudowy (w technologii bitumicznej) prawie kilometra drogi gminnej w miejscowości Różanna, od skrzyżowania z drogą powiatową Stążki – Gruczno, w kierunku Bagniewa. Zadanie zostało wycenione na prawie milion złotych. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 586 385 złotych.