ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • słabe opady deszczu
    Dzisiaj:
    1°C / 0°C
poniedziałek 24.01.2022 r.
Imieniny: Felicji, Roberta i Sławy

Pomoc żywnościowa

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021
1.    W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: grudzień 2021 – czerwiec 2022
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020: grudzień 2021 – czerwiec 2022 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są: a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b)    racjonalne zagospodarowanie…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących…
Warsztaty on-line
W dniu 18 maja 2021 r. Chojnicki Bank Żywności zorganizuje 2 spotkania on-line w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych działań towarzyszących POPŻ – Podprogram 2020. Celem warsztatów on-line jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności m.in. poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny. Uczestnikami Działań Towarzyszących mogą być tylko i…
Wydawanie żywności - 22 kwiecień 2021
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu informuje, że termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 22.04.2021 r. (czwartek w godzinach od 08:00 do 14:00) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Wydawanie żywności - 25 marzec 2021
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu informuje, że termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 25.03.2021 r. (czwartek w godzinach od 08:00 do 14:00) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są: a)    organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, b)    racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych…
Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020
1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany…
Warsztaty żywieniowo-dietetyczne
Od dnia 08.02.2021 do 28.02.2021 Chojnicki Bank Żywności w Chojnicach zrealizuje 2 indywidualne konsultacje telefoniczne w ramach warsztatów żywieniowo-dietetycznych Działań Towarzyszących POPŻ, Podprogram 2020. Celem indywidualnych konsultacji telefonicznych jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: - Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, Dzięki indywidualnym rozmowom telefonicznym uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.: - poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili…
Wydawanie żywności - 4 luty 2021
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu informuje, że termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 nastąpi w dniu 04.02.2021 r. (czwartek w godzinach od 08:00 do 14:00) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.