Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec

Loga.jpg[0]

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”

Przedmiotem Projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja trzech budynków (Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie)  użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec.

Głównym celem Projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach inwestycji zaplanowano do wykonania:
- W budynku urzędu gminy w Bukowcu: ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawietrzaków w pozostałych oknach, gruntowną modernizację instalacji c.o. i c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na system pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.
- W budynku gimnazjum w Korytowie: ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nawietrzaków w pozostałych oknach.
- W budynku szkoły w Różannie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ścianami fundamentowymi.

Ponadto w każdym budynku realizowane będą prace towarzyszące, które są zazwyczaj niezbędnym uzupełnieniem prac termomodernizacyjnych, związane z odtworzeniem elementów budynku, które podlegają demontażowi lub rozbiórce na potrzebę wykonania izolacji cieplnej ścian, czy dachów budynków: wykonanie i malowanie elewacji budynków, obróbka ścian/parapetów przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ponowne wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz rynien, odtworzenie opaski utwardzenia wokół budynków.

Efektem realizacji projektu będzie: ograniczenie strat energii pierwotnej na poziomie 1.172.139 kWh/rocznie oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 160,29 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu:
3 456 919,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 913 354,69 zł

Obrazki galerii: 

Obrazki galerii: 


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-bukowiec

Załączniki
 • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Inwestycje/Loga.jpg
 • [1] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC05956.JPG?itok=OHY6EDIY
 • [2] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06322.JPG?itok=lFWNWJeH
 • [3] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06394.JPG?itok=WraQzXni
 • [4] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06404.JPG?itok=ulydgIdv
 • [5] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06415.JPG?itok=ry0H-AWh
 • [6] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-08/Szko%C5%82y%20i%20budynek%20administracyjny%20po%20termomodernizacji_budynek%20administracyjny%20urz%C4%99du%20gminy%20i%20siedziba%20Policji.jpg?itok=D1U-qMs8
 • [7] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-08/Szko%C5%82y%20i%20budynek%20administracyjny%20po%20termomodernizacji_budynek%20administracyjny%20urz%C4%99du%20gminy%20i%20siedziba%20Policji2.JPG?itok=OcvyY1uD
 • [8] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-08/Szko%C5%82y%20i%20budynek%20administracyjny%20po%20termomodernizacji_szko%C5%82a%20w%20Korytowie.jpg?itok=8kdN-LXs
 • [9] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-08/Szko%C5%82y%20i%20budynek%20administracyjny%20po%20termomodernizacji_szko%C5%82a%20w%20Korytowie2.jpg?itok=pwNxWeCH
 • [10] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-08/Szko%C5%82y%20i%20budynek%20administracyjny%20po%20termomodernizacji_szko%C5%82a%20w%20R%C3%B3%C5%BCannie.jpg?itok=_4EZ2AW7
 • [11] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-08/Szko%C5%82y%20i%20budynek%20administracyjny%20po%20termomodernizacji_szko%C5%82a%20w%20R%C3%B3%C5%BCannie5%20%285%29.JPG?itok=vtWVNboI