Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec

Loga.jpg[0]

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”

Przedmiotem Projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja trzech budynków (Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie)  użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec.

Głównym celem Projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do ograniczenia strat ciepła oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach inwestycji zaplanowano do wykonania:
- W budynku urzędu gminy w Bukowcu: ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawietrzaków w pozostałych oknach, gruntowną modernizację instalacji c.o. i c.w.u wraz z wymianą źródła ciepła na system pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.
- W budynku gimnazjum w Korytowie: ocieplenie ścian oraz stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nawietrzaków w pozostałych oknach.
- W budynku szkoły w Różannie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ścianami fundamentowymi.

Ponadto w każdym budynku realizowane będą prace towarzyszące, które są zazwyczaj niezbędnym uzupełnieniem prac termomodernizacyjnych, związane z odtworzeniem elementów budynku, które podlegają demontażowi lub rozbiórce na potrzebę wykonania izolacji cieplnej ścian, czy dachów budynków: wykonanie i malowanie elewacji budynków, obróbka ścian/parapetów przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ponowne wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz rynien, odtworzenie opaski utwardzenia wokół budynków.

Efektem realizacji projektu będzie: ograniczenie strat energii pierwotnej na poziomie 1.172.139 kWh/rocznie oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 160,29 ton równoważnika CO2.

Wartość projektu:
3 165 639,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
2 046 580,90 zł


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-bukowiec

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Inwestycje/Loga.jpg
  • [1] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC05956.JPG?itok=OHY6EDIY
  • [2] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06322.JPG?itok=lFWNWJeH
  • [3] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06394.JPG?itok=WraQzXni
  • [4] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06404.JPG?itok=ulydgIdv
  • [5] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2018-06/DSC06415.JPG?itok=ry0H-AWh