ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    -1°C / -5°C
piątek 01.12.2023 r.
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza

Fundusz sołecki w gminie Bukowiec. Informujemy o realizacji tegorocznych zadań i czego oczekują mieszkańcy w przyszłym roku.

Zaangażowanie sołtysów z gminy Bukowiec, we współpracy z radami sołeckimi i pracownikami urzędu sprawia, że w kolejnych latach udaje się wykonać szereg pożytecznych, potrzebnych przedsięwzięć, służących mieszkańcom poszczególnych wsi. To wszystko dzięki decyzji o wdrożeniu funduszu sołeckiego.

To już kolejny rok, kiedy na przełomie sierpnia i września we wszystkich sołectwach zostały przeprowadzone zebrania wiejskie. Mieszkańcy ustalili, jakie zadania z funduszu sołeckiego będą realizowane w 2024 roku w poszczególnych miejscowościach. W niektórych przypadkach skorygowano ponadto tegoroczne sołeckie inwestycje. W trakcie  spotkań wójt Adam Licznerski, zastępca wójta Anna Pieczka i kierownik referatu inwestycyjnego Emilia Szczepańska opowiedzieli o bieżącej sytuacji w gminie, głównie o trwających, kluczowych inwestycjach. Była też okazja do przedstawienia przez mieszkańców, omówienia spraw do załatwienia.

Wracając do funduszu sołeckiego, z ważniejszych tegorocznych zadań warto wymienić remont dachu świetlicy w Plewnie, naprawę i utwardzenie dróg gminnych w Bramce, Polednie, Tuszynkach i Polskich Łąkach, remont podłogi i zakup stołów do świetlicy w Branicy, wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Kawęcinie i remont świetlicy w Budyniu, naprawa i budowa odcinka chodnika w parku w Bukowcu, doposażenie świetlic w Gawrońcu i Różannie, wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przy świetlicy w Krupocinie, montaż nowej wiaty przystankowej w Korytowie, odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej i modernizacja przyłącza energetycznego w Przysiersku. Te zadania już są wykonane albo są w trakcie realizacji.

Z kolei na przyszły rok, na zebraniach w Bramce i Krupocinie zdecydowano o partycypacji w opracowaniu projektu ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 240, w sołectwie Budyń zaplanowano plac zabaw i siłownię w Kawęcinie, w Bukowcu – oświetlenie ulicy Kazimierza Górskiego, w Gawrońcu wiatę  przy ognisku, wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego i montaż lampy solarnej, w Korytowie – siłownię zewnętrzną, w Plewnie – ogrodzenie i doposażenie świetlicy. W Polednie część środków przeznaczono na dokumentację budowy nowej świetlicy. Mieszkańcy Różanny chcą dalszego zagospodarowania terenu. Na zebraniach w Polskich Łąkach i Tuszynkach zdecydowano, że większość środków ma być przeznaczone na kruszywo drogowe, w Przysiersku będzie nowy monitoring, oświetlenie drogowe oraz zakupy do świetlicy. Tuszynki chcą ponadto wykonania ogrodzenia przy świetlicy.

Obrazki galerii: