ikona telefonu

+48 52 330 93 10

  • bezchmurnie
    Dzisiaj:
    26°C / 12°C
czwartek 17.06.2021 r.
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców sołectwa Budyń

W dniu 02.08.2018 r. Gmina Bukowiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Regionalnego Województwa Kujawko-pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR. Numer naboru RPKP.07.01.00-IZ.00-04.209/18.
Celem głównym realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców sołectwa Budyń w Gminie Bukowiec, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez inwestycję w infrastrukturę niezbędną dla realizacji działań społecznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
– poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury użyteczności publicznej,
– rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej,
– poprawa sytuacji materialnej i jakości życia mieszkańców sołectwa Budyń,
– zwiększenie szans i poprawa warunków uzyskania konkurencyjnego wykształcenia.
Przedmiotem projektu jest poprawa wyposażenia świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu budynku świetlicy w Budyniu, na terenie gminy Bukowiec.
Budżet projektu obejmuje:
1. Roboty budowlane,
2. Zakup wyposażenia (5 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz gry planszowe),
3. Promocję projektu.
Roboty budowlane– będą obejmowały zagospodarowanie terenu poprzez kompleks sportowo-rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej.
Zaprojektowano
a) utwardzenie dojścia o szer. 4,00 m do boiska wielofunkcyjnego i do utwardzonego placu.
b) utwardzenie placu o wym. 20,00x24,00m.
c) ścieżkę o szer. 1,50m do placu zabaw.
d) boisko wielofunkcyjne, w skład którego wchodzą:
- Boisko do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem, o wym. 40,00x20,00m o nawierzchni poliuretanowej.
- Boisko do piłki koszykowej wraz z wyposażeniem, o wym.28,00x15,00m o nawierzchni poliuretanowej.
- Boisko do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem, o wymiarach 18,00x9,00m o nawierzchni poliuretanowej.
- Kort tenisowy wraz z wyposażeniem, o wym.23,77x10,97m o nawierzchni poliuretanowej.
Boisko wielofunkcyjne o łącznej powierzchni 1168,95m2: nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego składa się z dwóch warstw nośnej i użytkowej.
Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku;
e) zieleń i małą architekturę:
- ławki betonowe bez oparcia z siedziskami z drewna ustawione wzdłuż boiska wielofunkcyjnego oraz przy placu zabaw dla dzieci,
- kosze na śmieci–betonowe, okrągłe (z wtopionym kamieniem lub grysem),
- stojak na rowery
- słupki eliminujące wjazd samochodów- słupki zabezpieczające ustawione będą wzdłuż granicy z działką drogową
- zieleń–wysiew trawy niskopiennej pomiędzy obszarami utwardzonymi, obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi(tuje).
f) monitoring: na budynku świetlicy, montaż wraz z kamerami.
g)zakup wyposażenia- obejmuje zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
Planuje się również zakup gier planszowych.

Loga