Charakterystyka, lokalizacja

Gmina Bukowiec jest położona w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie), na Równinie Świeckiej, nad Potokiem Młyńskim, w bliskim sąsiedztwie Borów Tucholskich. Graniczy z gminami: Drzycim, Lniano, Pruszcz, Świecie i Świekatowo. Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 240 Świecie – Chojnice. W odległości kilku kilometrów od Bukowca powstał węzeł drogi ekspresowej S5 „Gruczno”. Kilka kilometrów od granic gminy łączą się istotne szlaki komunikacyjne – droga ekspresowa S5 i droga krajowa nr 91. Natomiast 25 kilometrów od granic gminy mamy ważny węzeł drogowy w Nowych Marzach, łączący autostradę A1 z drogą ekspresową S5.

Mapa powiatu świeckiego[0]

Powierzchnia gminy to 111 km2 , gminę zamieszkuje ok. 5100 osób. 16 wsi jest skupionych w 13 sołectwach (Bramka, Branica, Budyń, Bukowiec, Krupocin, Gawroniec, Korytowo, Plewno, Poledno, Polskie Łąki, Przysiersk, Różanna, Tuszynki).

mapa-gminy.jpg[1]

Gmina ma rolniczy charakter, użytki rolne zajmują powierzchnię ponad 85 km2. Działalność rolniczą prowadzi ponad 300 gospodarstw rolnych. Ponadto w gminie zarejestrowanych jest około 200 podmiotów gospodarczych, działających głównie w dziedzinie usług transportowych, budowlanych oraz handlu. Gmina przewidziała w planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod inwestycje. Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Poniżej plany miejscowości Bukowiec i Przysiersk (obie wsie mają nadane nazwy ulic):

Bukowiec - ulice[2]

Mapka%20Przysierska%20z%20legend%C4%852_10.jpg[3]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Mapa Interaktywna “Skarby Powiatu Świeckiego” mająca na celu Promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie Mapy Interaktywnej “Skarby Powiatu Świeckiego”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego”.

http://skarby.powiatu.swieckiego.przewodnikvr.pl/


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/charakterystyka-lokalizacja

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/mapa-powiatu2022.jpg
  • [1] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/mapa-gminy.jpg
  • [2] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/Bukowiec%2C%20nowe%20ulice-2022.jpg
  • [3] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/Mapka%20Przysierska%20z%20legend%C4%852_10.jpg