Urząd Gminy

Urząd Gminy[0]Urząd Gminy Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

tel.: 52 3309310

kom.: 663-007-910

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Telefony:

52 33 093 10 – Sekretariat

52 33 093 15 – Księgowość budżetowa

52 33 093 16 – Księgowość budżetowa

52 33 093 17 – Księgowość podatkowa

52 33 093 18 – Skarbnik Gminy Bukowiec

52 33 093 19 – Zespół Obsługi Oświaty – Kierownik

52 33 093 20 – Zespół Obsługi Oświaty – Księgowość i płace

52 33 093 21 – Kasa

52 33 093 22 – Biuro Obsługi Klienta, Gminne Centrum Informacji

52 33 093 23 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki rodzinne

52 33 093 24 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

52 33 093 25 – Referat Rolnictwa i Budownictwa – inwestycje, działalność gospodarcza, rolnictwo

52 33 093 26 – Referat Rolnictwa i Budownictwa – fundusze strukturalne, drogi gminne, gospodarka mieszkaniowa

52 33 093 27 – Gospodarka odpadami komunalnymi, OC

52 33 093 28 – Zakład Gospodarki Komunalnej – gospodarka wodno-ściekowa

52 33 093 29 – Urząd Stanu Cywilnego

52 33 093 30 – Sekretarz Gminy, Referat Administracji – sprawy OSP, kadry, obsługa Rady Gminy

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Adres e-mail Urzędu Gminy: administracja@bukowiec.pl

 

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Bukowcu:

B.S. Świecie O/Bukowiec
48 8168 0007 0000 8471 2000 0002

Nr rachunku bankowego Gminy Bukowiec - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

B.S. Świecie O/Bukowiec
14 8168 0007 0000 8471 2000 0032

Dane do faktur:

Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
NIP: 559-11-30-730

Kontakt z mediami - Wójt Gminy, Pan Adam Licznerski


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/urzad-gminy

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/Urz%C4%85d%20Gminy_m.jpg