Budowa miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych w Gminie Bukowiec

Loga[0]

Gmina Bukowiec w dniu 21 marca 2023 r. zawarła umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.03.01.00-00-0113/22 pn.: „Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach zadania zaplanowano:
– budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu o powierzchni ≈ 640 m2,
– budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Różannie w miejscowości Korytowo o powierzchni ≈ 640 m2 ,
- zakup mobilnego miasteczka rowerowego o orientacyjnych wymiarach 10,5mx16m i treneżera czasu reakcji (refleksomierza) dla Szkoły Podstawowej w Przysiersku.

W ramach projektu planuje się również realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki zaplanowanym działaniom w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bukowiec zostaną stworzone warunki dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu, co w przyszłości zaprocentuje w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez absolwentów szkół podstawowych z gminy Bukowiec w życiu dorosłym.

Wartość projektu – 530 848,57 zł
Koszt wydatków kwalifikowalnych – 530 848,57 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 451 221,28 zł
Projekt zostanie zrealizowany do 31.12.2023 r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0113/22-00 informuję, że na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ funkcjonuje mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z realizacją ww. projektu.

Informacje można przekazywać w następujący sposób:
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/budowa-miasteczek-rowerowych-na-terenach-przyszkolnych-w-gminie-bukowiec

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Banery/Loga_miasteczka_rowerowe.jpg