Modernizacja i remont parafialnego domu kultury w Bukowcu

EFR[0]

W Bukowcu z inicjatywy inwestora, Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, trwają prace w ramach operacji pn. „Modernizacja i remont parafialnego domu kultury w Bukowcu”.
W ramach zadania, planuje się wykonać: remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, remont orynnowania oraz obróbek blacharskich, wykonanie włazów dachowych oraz zamontowanie ław kominiarskich, przemurowanie kominów i wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 162 762,00 zł.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez: Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Bukowcu.


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/modernizacja-i-remont-parafialnego-domu-kultury-w-bukowcu

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Aktualno%C5%9Bci/2023/EFR-ROW.jpg