Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy Bukowiec

Anna Pieczka

ul. Dr Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

tel.: 52 33 09 310


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/zastepca-wojta-gminy

Załączniki