Komunikat Wójta Gminy Bukowiec

KOMUNIKAT
w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa:

- zaleca się w przypadku podejrzenia u siebie objawów koronawirusa należy nawiązać kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu tel. 52-33-11-253 bądź z NFZ 800-190-590,

- prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wobec osób starszych, zwłaszcza powyżej 70. roku życia, przewlekle chorych

- prosimy rodziny i sąsiadów o pomoc w codziennych zakupach, by umożliwić osobom starszym oraz chorym nieopuszczanie domów. W tej sprawie można kontaktować się też z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bukowcu – tel. 52 33 09 324

Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych www.gov.pl/koronawirus, www.gis.gov.pl, www.bukowiec.pl - Informacje na temat koronawirusa, a także mediów oraz o stosowanie się do wydawanych zaleceń.

Wójt Gminy
/-/ Adam Licznerski


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/komunikat-wojta-gminy-bukowiec

Załączniki