Zalecenia dotyczące organizacji imprez, spotkań, wyjazdów

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z koronawirusem Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o odwołaniu i zakazywaniu organizacji imprez masowych z  udziałem publiczności.

Ponadto zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego rekomenduje się organizatorom wszelkich imprez, spotkań, konferencji itd., w szczególnie z udziałem dzieci, osób z grup ryzyka (przewlekle chorzy, osoby starsze) dokonanie analizy ryzyka zdrowotnego, odstąpienie od ich przeprowadzenia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

Zaleca się też odwołanie wyjazdów zbiorowych dzieci i młodzieży oraz o nieprzyjmowanie zorganizowanych grup młodzieży z zagranicy.

Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski 11 marca wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, poniżej link do zarządzenia:

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Wójt Gminy
/-/ Adam Licznerski


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/zalecenia-dotyczace-organizacji-imprez-spotkan-wyjazdow

Załączniki