Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 marca do 24 maja br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w trybie zdalnym. Więcej informacji można uzyskać w poszczególnych placówkach i w Zespole Obsługi Oświaty w Bukowcu (telefony i maile na stronie www.bukowiec.pl).

Poniżej link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie można znaleźć aktualne informacje związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i kształcenia w czasie epidemii:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Załączniki