Punkt potwierdzania profili zaufanych

PZ[0]W Urzędzie Gminy w Bukowcu działa punkt potwierdzania profili zaufanych

Za zgodą Ministra Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Bukowiec utworzono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. W punktach tych można potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.

Czym jest profil zaufany?
Profil Zaufany ePUAP to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil Zaufany klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Do czego można wykorzystać profil zaufany?
Serwisy, do których daje dostęp profil zaufany, to między innymi:
- ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
- PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
- CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
- obywatel.gov.pl – serwis informacyjny o usługach publicznych
- biznes.gov.pl – serwis informacyjny dla przedsiębiorców
- Krajowy Rejestr Karny – serwis Ministerstwa Sprawiedliwości
- Emp@tia – serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- podatki.gov.pl - Portal podatkowy (rozliczenia PIT itd.)
- pacjent.gov.pl - Internetowe konto pacjenta (wizyty lekarskie, skierowania, e-recepty)

Dzięki posiadaniu profilu zaufanego możemy m. in.:
- zweryfikować i rozliczyć podatki (np. PIT)
- złożyć wniosek o dowód osobisty
- dopisać się do spisu wyborców
- uzyskać odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu
- zgłosić urodzenie dziecka
- złożyć wniosek Rodzina 800+
- składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i Urzędzie Skarbowym
- złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
- wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Aby utworzyć profil zaufany należy:
1. Założyć konto na stronie pz.gov.pl.
2. Złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.
4. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika
5. Punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bukowiec, pok. nr 16, tel. 52-33-09-330.


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/punkt-potwierdzania-profili-zaufanych

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Menu/PZ_UGB.jpg