Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec

Loga[0]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec”, mająca na celu Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 56 989,00 zł.
Zadanie dotyczy zagospodarowania terenu poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej na działkach nr  64/4 i 64/5 położonych w miejscowości Gawroniec, gm. Bukowiec.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Gminy Powiatu Świeckiego.


Adres źródłowy: https://www.bukowiec.pl/page/budowa-kompleksu-turystyczno-rekreacyjnego-przy-swietlicy-wiejskiej-w-miejscowosci-gawroniec

Załączniki
  • [0] https://www.bukowiec.pl/sites/default/files/pliki/Dotacje/Loga2.jpg