• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Niedziela, 19.11.17, godzina 15:17

Imieniny : Elżbiety, Faustyny, Pawła

Projekt 2014

24 marca 2014

 lo

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od dnia 1 stycznia 2014 roku realizuje projekt systemowy pod tytułem: "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy".
Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Niniejszy projekt jest adresowany do mieszkanek gminy Bukowiec, które spełniają następujące warunki:

  •  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
  • są w wieku aktywności zawodowej (16-64 lata);
  • nie są zatrudnione  lub są  zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
  • w stosunku do trzech kobiet posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


Celem realizowanego projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej kobiet uczestniczących w projekcie, a co za tym idzie zdobycie nowych bądź zwiększenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zawodowej na rynku pracy oraz zwiększy szanse na znalezienie pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będzie grupa 29 kobiet, które będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, do których należą:

∙ szkolenie "Aktywizacja osób bezrobotnych";

∙ szkolenie "Trening umiejętności interpersonalnych a problematyka uzależnień"

∙ szkolenie zawodowe „Konserwator terenów zielonych z elementami florystyki”

∙ szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

∙ szkolenie zawodowe „Opiekunka dziecięca i soób starszych”

Ponadto w  ramach realizowanego projektu przewidziane zostało zorganizowanie staży zawodowych dla grupy osób w grupie wiekowej 15-30 lat.
 Łączna wartość projektu – 182 064,64
 Wkład własny – 19 116,79
 Dotacja – 162 947,85 zł

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2014  roku.
Instytucją pośredniczącą II stopnia w realizacji projektów systemowych na poziomie wojewódzkim jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.  

Drukuj

POZOSTAŁE ARTYKUŁY W DZIALE: Projekt 2014

Szkolenie "Trening umiejętności interpersonalnych a problematyka uzależnień"

2014-03-24

W dniach 10.03.-17.03.2014 r. odbyło się spotkanie z terapeutą Zbigniewem Guziałkiem. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...] więcej

Szkolenie "Aktywizacja osób bezrobotnych"

2014-03-31

W dniach 25.03-28.03.2014 odbyło się szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego „Aktywizacja osób bezrobotnych”. [...] więcej

Szkolenie zawodowe "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"

2014-04-25

W dniach 08.04.2014 do 18.04.2014 odbyło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” [...] więcej

Szkolenie zawodowe "Opiekunka dziecięca i osób starszych"

2014-07-01

W dniach 05.05.2014 do 16.06.2014 odbyło się szkolenie zawodowe „Opiekunka dziecięca i osób starszych”. [...] więcej