• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Poniedziałek, 20.11.17, godzina 10:21

Imieniny : Anatola, Edyty, Rafała

Projekt 2013

8 lutego 2013

loga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od dnia 1 stycznia 2013 roku realizuje projekt systemowy pod tytułem: "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy".
Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Niniejszy projekt jest adresowany do mieszkanek gminy Bukowiec, które spełniają następujące warunki:

  1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
  2. są w wieku aktywności zawodowej (16-64 lata);
  3. nie są zatrudnione  lub są  zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
  4. w stosunku do trzech kobiet posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Celem realizowanego projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej kobiet uczestniczących w projekcie, a co za tym idzie zdobycie nowych bądź zwiększenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zawodowej na rynku pracy oraz zwiększy szanse na znalezienie pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będzie grupa 25 kobiet, które będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, do których należą:

∙ spotkanie z doradcą zawodowym;

∙ spotkanie z terapeutą;   

∙ spotkanie z psychologiem;

∙ szkolenie zawodowe „stylizacja paznokci”

∙ szkolenie zawodowe „sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

∙ szkolenie zawodowe „cukiernik”

Ponadto w  ramach realizowanego projektu przewidziane zostało utworzenie grupy samopomocowej, która będzie się spotykała w świetlicy wiejskiej. Zatrudnienie animatora lokalnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy wiejskiej i prowadzenie działań  środowiskowych. Zorganizowanie i finansowanie kosztów wolontariatu dla 2 osób.    Dla dzieci z otoczenia i środowiska kobiet uczestniczących w projekcie przewidziano 2 wycieczki. Dodatkowym przedsięwzięciem przewidzianym w projekcie jest „Piknik rodzinny” którego celem jest zwiększenie integracji społeczności lokalnej oraz poprawa jej funkcjonowania.

                                                     
 Łączna wartość projektu – 159 231,23 zł
 Wkład własny – 16 719,28 zł
 Dotacja – 142 511,95 zł

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2013  roku.
Instytucją pośredniczącą II stopnia w realizacji projektów systemowych na poziomie wojewódzkim jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.    

Drukuj

POZOSTAŁE ARTYKUŁY W DZIALE: Projekt 2013

Szkolenie "Trening umijejętności interpersonalnych"

2013-06-27

W dniach 17.06.-21.06.2013 r. odbyło się spotkanie z terapeutą [...] więcej

Szkolenie "Cukiernik"

2013-11-20

W dniach 04.11.-19.11.2013 r. w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [...] więcej

Szkolenie "Stylizacja paznokci"

2013-10-18

W ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 07.10-10.10.2013 i 14.10. -17.10.2013 r. zorganizowano szkolenie zawodowe pt. „Stylizacja paznokci”. [...] więcej

Szkolenie zawodowe "sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"

2013-09-05

W dniach 19.08.2013- 23.08.2013 odbyło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” , szkolenie przebiegało w dwóch etapach: część teoretyczna oraz część praktyczna. [...] więcej