• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Niedziela, 19.11.17, godzina 15:18

Imieniny : Elżbiety, Faustyny, Pawła

Projekt 2012

22 lutego 2012

loga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od dnia 1 lutego 2012 roku realizuje projekt systemowy pod tytułem: "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy".
Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Niniejszy projekt jest adresowany do mieszkanek gminy Bukowiec, które spełniają następujące warunki:

  1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
  2. są w wieku aktywności zawodowej (16-64 lata);
  3. nie są zatrudnione  lub są  zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
  4. w stosunku do trzech kobiet posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Celem realizowanego projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej kobiet uczestniczących w projekcie, a co za tym idzie zdobycie nowych bądź zwiększenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zawodowej na rynku pracy oraz zwiększy szanse na znalezienie pracy.

Grupę docelową projektu stanowić będzie grupa 23 kobiet, które będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach przewidzianych w ramach projektu, do których należą:

∙ spotkanie z doradcą zawodowym;

∙ spotkanie z terapeutą;   

∙ spotkanie z psychologiem;

∙ szkolenie zawodowe „stylizacja paznokci”

∙ szkolenie zawodowe „sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

∙ szkolenie zawodowe „cukiernik”

Ponadto w ramach realizowanego projektu przewidziane zostało utworzenie grupy samopomocowej, która będzie się spotykała w świetlicy wiejskiej. Zatrudnienie animatora lokalnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy wiejskiej i prowadzenie działań  środowiskowych. Zorganizowanie i finansowanie kosztów wolontariatu dla 2 osób.    Dla dzieci z otoczenia i środowiska kobiet uczestniczących w projekcie przewidziano 2 wycieczki. Dodatkowym przedsięwzięciem przewidzianym w projekcie jest „Piknik rodzinny” którego celem jest zwiększenie integracji społeczności lokalnej oraz poprawa jej funkcjonowania.

 

                                                     
 Łączna wartość projektu – 148 719,71 zł
 Wkład własny – 15 615,57 zł
 Dotacja – 133 104,14 zł

 Projekt będzie realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2012  roku.
 Instytucją pośredniczącą II stopnia w realizacji projektów systemowych na poziomie wojewódzkim jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.    Drukuj

POZOSTAŁE ARTYKUŁY W DZIALE: Projekt 2012

CUKIERNIK

2012-11-29

w ramach realizacji projektu systemowego [...] więcej

Szkolenie "Trening umiejętności interpersonalnych"

2012-06-29

W dniach 25.06.-29.06.2012 r. odbyło się spotkanie z terapeutą Zbigniewem Guziałkiem. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...] więcej

Szkolenie z doradcą zawodowym "Aktywizacja osób bezrobotnych"

2012-07-10

W dniach  30.06.2012-09.07.2012 r. wszystkie uczestniczki projektu wzięły udział w spotkaniu z doradcą zawodowym Panią Wiesławą Janaszek, wg programu autorskiego, w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [...] więcej

Wycieczka do Gdyni- Sopotu- Oliwy

2012-07-09

Dnia 06.07.2012 r. dla Beneficjentek projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich dzieci odbyła się wycieczka do Gdyni- Sopotu- Oliwy. W wycieczce brały udział również dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy w Polednie. Autokar do Gdyni wyruszył o godzinie 7:30 spod Urzędu Gminy w Bukowcu. [...] więcej