• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Poniedziałek, 20.11.17, godzina 10:24

Imieniny : Anatola, Edyty, Rafała

GOPS - Projekt

30 lipca 2010

Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy

 

Projektodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu
realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Projekt adresowany jest do: mieszkańców Gminy Bukowiec
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnionych i zatrudnionych
zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Drukuj

POZOSTAŁE ARTYKUŁY W DZIALE: GOPS - Projekt

Projekt 2011

2011-04-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu od dnia 1 lutego 2011 roku realizuje projekt systemowy pt.: „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy”. [...] więcej

Projekt 2010

2010-05-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu realizuje od 01 kwietnia b.r. projekt systemowy pod tytułem: "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy".

[...] więcej

Projekt 2009

2010-05-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu realizuje od 01 kwietnia 2009 roku projekt systemowy pod tytułem: "Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy". [...] więcej