• logowanie
  • rejestracja
  • wyszukaj
zarejestruj się
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Kanał RSS

Poniedziałek, 20.11.17, godzina 10:15

Imieniny : Anatola, Edyty, Rafała

Wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres 2017/2018

27 lipca 2017

500Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r.
w godzinach 7:30 – 15:30 (budynek Urzędu Gminy, pokój nr 8, tel. 523309323, 523309324)

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek w terminie:
- 1-31 sierpnia 2017r. - przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października,
- 1-30 września 2017r. - przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada,
- 1-31 października 2017r. - przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Wniosek o świadczenie  wychowawcze można złożyć osobiście w gminie lub przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP.

Osoby ubiegające się o wsparcie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie mają obowiązku dokumentować sytuacji dochodowej, składają jedynie wniosek o świadczenie wychowawcze.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty, np: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych. We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami,  w tym oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc nie trzeba dołączać tych informacji.

Druk wniosku w wersji papierowej można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto poniżej udostępniamy pliki z drukami dotyczącymi świadczenia wychowawczego, w szczególności formularz wniosku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego    

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składek

Drukuj